Analyser


Symptomer, tidligere sykehistorie og subjektiv opplevelse av helsetilstand er viktige betraktninger. Objektive blodprøver gir likevel rom for mer kvalifiserte og individualiserte råd. Konsentrasjoner av ulike blodmarkører gir en god indikasjon på kroppens indre miljø.

Derfor har jeg laget en avtale med Blodsjekk om utvidede blodprøver (se liste under). I tillegg anbefaler jeg ofte å ta spesialiserte tester på Lab1. Typisk analyser knyttet til matoverfølsomhet og tarmfunksjon. 

Dette er blodprøver du normalt ikke får ta hos legen eller på sykehuset, enten fordi de mener det ikke er indikasjon for det, ikke har de tilgjengelig eller ikke mener de er av verdi. 

NB! Blodprøver og analyser dekkes ikke av helsevesenet eller helseforsikringer og må betales i sin helhet av kunden selv.

 Utvidet bloprøvepanel (Blodsjekk)

Pris: ca 4 650 kr.  
Sted Oslo, Sandvika, Ski, Tønsberg, Sandefjord, Bergen.

Røde blodceller, blodplater og jern

 • Hemoglobin (Hb)

 • Hematokrit

 • Jern

 • Ferritin

 • Jernbindingskapasitet (TIBC)

 • Transferrin

 • Transferrinmetning

 • MCV (mean corpscular volume)

 • MCH (mean corpscular hemoglobin)

 • Trombocytter


Immunsystem

 • B-Leukocytter med differensialtelling

 • Nøytrofile 

 • Lymfocytter

 • Monocytter

 • Eosinofile 

 • Basofile 

 • Mikro-CRP


Elektrolytter

 • Natrium

 • Kalium

 • Fosfat

 • Magnesium

 • Klorid

 • Kalsium


Lever, galle, fordøyelse

 • Alaninaminotransferase (ALAT)

 • Aspartataminotransferase (ASAT)

 • Alkalatisk fosfatase (ALP)

 • Billrubin

 • Gamma-GT

 • Albumin

 • Urinstoff (BUN)

 • Urinsyre (Urat)

 • Protein Total


Celleskade

 • Laktat dehydrogenase (LD)

 • Kreatinkinase (CK)

 • Pro-BNP


Nyrer og pankreas

 • Estimert glomulær filitrasjonsrate (eGFR)

 • Kreatinin

 • Cystatin C

 • Lipase

 • Amylase


Blodsukker og insulin

 • Glukose

 • Hba1c

 • C-peptid (insulin)


Fettstoffer

 • Triglyserider

 • Totalt Kolesterol

 • HDL-Kolesterol

 • LDL-Kolesterol

 • Lipoprotein liten (a)

 • Apo B

 • Apo A1

 • Apo A1/Apo B-ratio


Stoffskifte

 • TSH

 • Fritt T4

 • Fritt T3

 • Anti-TPO


Vitaminer og mineraler

 • Vitamin A (retinoler)

 • Vitamin D (kalsidiol; 25-OH)

 • Vitamin E (alfa-tokoferoler)

 • Vitamin K1 (fyllokinon)

 • Vitamin B9 (folat)

 • Vitamin B12 (kobalamin)

 • Metylmalonsyre (MMA)

 • Homocystein

 • Selen

 • Sink

 • Kobber


Hormoner

 • Kortisol

 • Sexhormonbindende globulin (SHBG)

 • Testosteron

 • Østradiol 

 • Progesteron

 • Lutenisernde hormon (LH)

 • Folikkelstimulerende hormon (FSH)

 • Prolaktin


Spesialiserte analyser (Lab1)

 • Priser: se oppdaterte priser her
 • Sted: Elias Smiths vei 10, 1337, Sandvika.

Et utvalg av analyser

 • Utvidet matoverfølsomhetsanalyse (UMA) - 3 900 kr**

 • Peptider i urin (UriPep) - 1 850 kr**

 • Fettsyreprofil (omega 3, 6, 7 og 9)

 • Intracellulær magnesium

 • Dysbiose / tarmflora

 • Utvidet kolesterolpanel


*De vanligste prøvene jeg anbefaler kunder å ta er utvidet matoverfølsomhetsanalyse (UMA) og peptider i urin. Andre analyser kan også være aktuelt.