Tidligere helseplager

Selv har jeg også førstehåndserfaring fra egen helsehistorie med helbredelse av både kroniske og autoimmune helseplager.

 • Kronisk utmattelses-syndrom (ME)
 • Flekkvis hårtap (alopecia)
 • Kronisk bihulebetennelse
 • Svært hyppig sykdom
 • Ekstrem muskeltrøtthet
 • Tarmproblemer
 • Søvnvansker
 • Uren/svak hud og sårhelning
 • Hjernetåke
 • Konisk nedsatt allmentilstand
 • Nedstemthet
 • + en rekke diffuse symptomer.

OM MEG

Mitt navn er Anders Haakenstad, tidligere kjent som Instafysiologen. Jeg er utdannet "Exercise Physiologist" fra det medisinske fakultet på NTNU, men har i årevis brukt min forskningsbakgrunn til å spesialisere meg på hvordan kosthold og livsstil kan helbrede kroniske tilstander, autoimmune sykdommer og optimalisere helsen.

I tillegg jobber jeg som fagansvarlig for helseporteføljen til NKI nettstudier, driver personlig trening, holder foredrag og underviser i fysiologi, kosthold, trening. 

Mange karakteriserer meg som en rebell i helsebransjen. Mye fordi jeg nærmest alltid befinner på helt motsatt ende av spekteret sammen-lignet med helsemyndigheter. Ryggmargsrefleksen min etter mange år er blitt at: hvis helsemyndigheter og autoritære eksperter i media sier at noe er lurt, da er det antakeligvis i din beste interesse å gjøre akkurat det motsatte. 

Det er ikke et mål i seg selv å være slik, men heller en konsekvens av kritisk tenkning, erfaring, fysiologisk forståelse og tolkning av vitenskap. Som én av få lever jeg som jeg lærer. 


Jeg jobber med alt fra "Ola Normann", idrettsutøvere i eliteserien og administrerende direktører i arbeidslivet.