Filosofi

Ordet "filosofi" stammer fra det greske språket og kan oversettes til "kjærlighet til visdom". Det kan ses på som en intellektuell disiplin, en form for tenkning der målet er å oppdage og forstå de grunnleggende prinsipper og lover som dikterer vår eksistens og virkelighet.

Prinsipper er grunnleggende konsepter, idèer eller regler som danner grunnlaget for våre handlinger og beslutninger på veien mot å oppnå et mål.

Treningsfilosofi

Tilnærmingen til trening handler ikke om; "hvor mye trening kan jeg tolerere?", men heller; "hva er den minste mengden nødvendig trening som stimulerer til maksimalt adaptasjon, men likevel gir minst behov for restitusjon?". Du vil bli overrasket over hvor lite som skal til, hvor lett det er å overtrene og hvorfor hvile er en kritisk del av treningen.


Kostholdsfilosofi

Det beste kostholdet er det som gir nok energi (kalorier) til å drive alle biologiske prosesser, men samtidig tilbyr optimale mengder av alle essensielle næringsstoffer i de mest absorberbare og biotilgjengelige kildene. Dette fordrer inntak av mat som inneholder minimalt med antinæringsstoffer og ikke irriterer eller skader tarmen. Et slikt kosthold er basert på animalske kilder og i liten grad på de fargerike grønnsakene du er blitt overbevist om.

Etablert vs "alternativ" medisin

At en behandlingsstrategi blir omtalt som alternativ er dessverre blitt synonymt med ineffektiv eller lite vitenskapelig forankret. Noen ganger er det også sant, men i mange tilfeller er det også helt feil. At noe er alternativt bør kun bety at det ikke er akseptert av det etablerte medisinske miljøet, et miljø som ikke er kjent for å være lett å endre - uavhengig av evidens. Faktisk er det estimert at det tar i gjennomsnitt 17 år å omsette ny helseforskning inn i klinisk praksis, og så lite som 14% blir faktisk tatt i bruk (1).


Referanser

(1) Dew, A. og Boydell, K.M. (2017). Knowledge translation: bridging the disability research-to-practice gap. Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities.