Medlemsregistrering

Registrer deg og få tilgang til innholdet.

Ved registrering opprettes utsendelse av fast månedlig faktura (149 kr/mnd) til mailen du registrerer med. Medlemskapet varer i minimum 1 mnd og løper frem til du selv sier det opp via kontaktskjema på nettsiden. Oppsigelse må skje minimum 1 dag før medlemskapsperioden fornyes.

 Du får tilgang ved registrert betaling. 


NB!  Medlemskapet blokkeres uten registrert betaling på fakturadatoens forfall. Det anbefales å opprette et fast trekk i nettbanken.